Snoeien

De planten uit de BrazelBerry® collectie groeien compact en wat rond. Hierdoor is snoeien niet nodig. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen de planten wel gesnoeid worden. De beste snoeiperiode is van november tot begin maart, als de plant in winterrust is. 

Tip: Het snoeien van dikke, houtachtige takken bevordert de fruitproductie. Dit omdat de plant zijn groei-energie dan verschuift naar de jonge takken die een grotere besbezetting hebben. 

Laat de braam Baby Cakes® in de winter met rust. Nieuwe scheuten en uitlopers van oude takken geven in het voorjaar bloemen en later bramen. Takken die in het voorjaar geen nieuwe scheuten geven kunnen na het voorjaar volledig teruggesnoeid worden.